Photos

Week 1 complete | Giro d’Italia Stage 10 Gallery

Giro d'Italia
Nikias Arndt and Max Kanter | Team DSM | Giro d'Italia
Nikias Arndt | Team DSM | Giro d'Italia
Team DSM | Giro d'Italia
Nicholas Roche and Romain Bardet | Team DSM | Giro d'Italia
Nicholas Roche and Jai Hindley | Team DSM | Giro d'Italia
Nikias Arndt | Team DSM | Giro d'Italia
Chris Hamilton | Team DSM | Giro d'Italia
Michael Storer | Team DSM | Giro d'Italia

Photo Credit: Cor Vos