Photos

The final mountain stage | #InsideOut on Giro d’Italia Stage 20

Giro d'Italia
Chris Hamilton | Team DSM | Giro d'Italia
Chris Hamilton | Team DSM | Giro d'Italia
Alberto Dainese | Team DSM | Giro d'Italia
Martijn Tusveld and Nico Denz | Team DSM | Giro d'Italia
Romain Combaud and Martijn Tusveld | Team DSM | Giro d'Italia
Thymen Arensman | Team DSM | Giro d'Italia
Alberto Dainese | Team DSM | Giro d'Italia
Team DSM | Giro d'Italia
Thymen Arensman | Team DSM | Giro d'Italia
Thymen Arensman | Team DSM | Giro d'Italia
Alberto Dainese | Team DSM | Giro d'Italia
Chris Hamilton | Team DSM | Giro d'Italia
Nico Denz | Team DSM | Giro d'Italia